Hanna Laine

SDP:n kuntavaaliehdokas

Kangasala

Lämmin kiitos kaikille 395 äänestäjälle! Tästä on hyvä jatkaa!

Näkemystä ja kokemusta päätöksenteosta sekä arjen elämästä.

YHTEISTYÖ JA VÄLITTÄMINEN - tulevaisuuden rakennuspalikoita  

Viimeisimmät päivitykseni

 • Hanna Lainejakoi palvelussa Facebook

  Luottamustehtävä maakuntahallituksen jäsenenä jatkuu. Lämmin kiitos luottamuksesta.Hanna Laine

 • Hanna Lainejakoi palvelussa Facebook

  Eilen 15.6.2017 muurattiin Kangasalle rakennettavan uuden ammattioppilaitoksen peruskivi. On hienoa, että toisen asteen opetusta kehitetään ja siihen investoidaan. Yli 500 oppilaan oppilaitos monipuolisella linjavalikoimalla on nuortemme käytettävissä reilun vuoden päästä.Hanna Laine

 • Hanna Lainejakoi palvelussa Facebook

  Hanna Laine updated their profile picture.Hanna Laine

 • Hanna Lainejakoi palvelussa Facebook

  Minut valittiin tänään Kangasalan valtuuston puheenjohtajaksi. Alla puhe jonka pidin valintani jälkeen.

  Kangasalla 12.6.2017

  Arvoisat valtuutetut, muut läsnäolijat

  Lämmin kiitos luottamuksesta! Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin ja sen puheenjohtajan paikka on arvokas ja merkittävä luottamustehtävä. Haluan toimia luottamuksenne arvoisesti.

  Kuntalaiset ovat valinneet meidät, tässä salissa istuvat valtuutetut, päättämään kotikuntaansa koskevista asioista seuraavan neljän vuoden aikana. Me valtuutetut tuomme kautemme aikana kaikki oman panoksemme kunnan kehittämiseen. Me tulemme erilaisista taustoista, olemme eri ikäisiä ja jokaisella on erilainen kokemus elämästä kuntalaisena. Niiden kokemusten ja näkemysten ja omien arvojemme yhteensovittamisesta syntyy se rikkaus, jolla Kangasalan kunnan suuntaa rakennetaan. Ainakin yksi asia meille kaikille on yhteistä, se on halu työskennellä oman kotikunnan asukkaiden hyväksi.

  Kunnat ovat suuren muutoksen edessä nyt alkaneella valtuustokaudella. Sote palveluiden siirtyessä maakunnan hoidettavaksi, tehtäväkenttä muuttuu. Pääsemme syksyn aikana rakentamaan ja hyväksymään Kangasalle uuden kunta strategian, siinä linjaamme tulevaisuuden kehityksen suunnat. Alkaneella kaudella pidän tärkeänä onnistumista kaavoituksessa ja elinkeinopolitiikassa. Tarvitsemme lisää työpaikkoja ja veronmaksajia. Jatkuva kasvu ja kehittyminen takaavat parhaat mahdollisuudet laadukkaiden ja riittävien palveluiden tuottamiseen nykyisille ja uusille asukkaille ja yrittäjille. Sote-palveluiden lähdön jälkeen suurimmaksi palvelualueeksi jäävät kasvatus- ja opetuspalvelut. Pitämällä niiden tason hyvänä ylläpidämme kunnan houkuttelevuutta nykyisille ja uusille asukkaille. Myös vapaa-ajan palveluiden merkitys kuntalaisille kasvaa koko ajan, niiden kehittämistä on jatkettava.

  Kunnan toiminta ei jää vain omien rajojen sisään. Tärkeää yhteistyötä tehdään kaupunkiseudulla, maakunnassa ja valtakunnallisesti siellä missä yhteistyö on kuntamme kannalta tärkeää. Tänään valitsemme henkilöitä oman organisaation lisäksi seutukunnallisiin luottamustehtäviin. Tulevan maakuntahallinnon rakentamisessa meidän tulee olla aktiivisia ja vaikuttaa asioihin niin, että myös kangasalalaisten näkökulmat huomioidaan. Yhteydenpitoa ja vuoropuhelua päättäjien ja kuntalaisten välillä tulee lisätä ja siihen löytää uudenlaisia tapoja.

  Luin taannoin 26.4.2017 ilmestyneestä Kangasalan Sanomasta Lauri Hollon Kolumnia Yhteen hitsatut. Hän toteaa tekstissään: suora lainaus "Oli kyse mistä tahansa yhteisöstä, joka pyrkii yhteiseen päämäärään, on sen hitsautuminen yhteen erittäin tärkeää. Joukko voi olla valtava voimavara tai kaiken tuhoava monipäinen hirviö" lainaus päättyy. Lauri Hollo kirjoittaa kolumnissaan urheilijoiden leiristä jolla on itse ollut valmentajana. Me tulemme valtuutettuina saamaan mahdollisuuksia osallistua erilaisiin yhteisiin tilaisuuksiin. Käyttäkäämme ne hyväksemme oppimiseen ja toisiimme tutustumiseen. Hitsataan yhdessä tästä joukosta kunnan voimavara.

  Kuntalaiset ansaitsevat valtuuston jolla on yhteinen päämäärä ja kyky käyttää sitä valtaa joka heille on demokraattisesti vaalien kautta annettu. Kaikesta emme tule olemaan yksimielisiä vaan tulemme äänestämään eri tavoista hoitaa asioita. Ensimmäisiä asioita joita tuoreena valtuutettuna aikoinaan opin oli sanonta: "äänestyksen jälkeen pulinat pois". Kun jokin asia on äänestyksellä tai yksimielisesti päätetty, siitä tulee valtuuston päätös ja sen mukaan edetään.
  Valtuutetulla on kaikki mahdollisuudet saada päätettäviä asioita koskeva tieto. Esityslistat lautakunnista lähtien ovat saatavillamme ja viranhaltijat antavat tarvittavaa lisätietoa.

  Tulemme kohtaamaan niin helppoja kuin vaikeitakin päätöksiä. Erilaiset asiat nostattavat kuohuja kuntalaisissa ja mediassa. Kysy, perehdy, kuuntele, pohdi ja keskustele, niin on helpompi muodostaa kanta asioihin ennen päätöksentekoa. On tärkeää muistaa, että kovinta ääntä eivät aina pidä ne jotka kipeimmin huomiomme tarvitsisivat.
  Edellinen valtuusto jätti jälkeensä hyvässä taloudellisessa tilassa olevan kunnan. Tämän tilanteen saavuttaminen ei ole ollut helppoa. Meidän vastuumme on huolehtia, että talous säilyy hyvällä mallilla, vain niin voimme huolehtia kunnolla kunnan tehtävistä.

  Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin. Meidän kaikkien tulee toimia sen arvon mukaisesti. En halua lähteä rajaamaan valtuutetun puheoikeutta vaikka siitäkin on toiveita tullut. Kun käytetään tiiviitä puheenvuoroja jotka pysyvät käsiteltävässä asiassa ja jotka tuovat siihen uusia näkökulmia, arvostamme omaa ja toistemme aikaa. Kunnioitetaan myös toistemme puheenvuoroja kuuntelemalla niitä, arvostamalla muiden mielipiteitä saat arvon myös omallesi. Me tässä salissa toimimme esimerkkinä nuorille. Osoittamalla arvostusta ja kunnioitusta toisiamme, viranhaltijoita ja muita yhteistyötahoja kohtaan annamme hyvää esimerkkiä tuleville päättäjille. Pidetään siis kiinni hyvistä käytöstavoista.
  Tehdään tulevasta neljästä vuodesta rakentava, ratkaisuja etsivä ja yhteistyöhön tähtäävä valtuustokausi.

  Hanna Laine
  Valtuuston puheenjohtaja

 • Hanna Lainejakoi palvelussa Facebook

  Eilen vietimme valtuustokauden päätösjuhlaa Kangasala-talossa. Kuvassa SDP:n huippu valtuustoryhmä.Hanna Laine