Hanna Laine

Vilu mulle virttä virkkoi, sae saatteli runoja.

Virttä toista tuulet toivat, meren aaltoset ajoivat. Linnut liitteli sanoja, puien latvat lausehia.